Persoonlijk Leiderschap in de Zorg      CRKBO_Instelling

Leiderschap is ‘het wat en waarom’ management is het ‘hoe en wanneer’.”

De afgelopen jaren heb ik een groot aantal Leiderschapsprogramma’s verzorgd, met name in de zorg.

Wij bieden een spannend, intensief programma, waarna je meer inzicht hebt in jezelf en meer begrijpt van anderen.

Een bekwame leider weet hoe hij of zij leiding geeft aan zichzelf. De manier waarop je leiding geeft aan jezelf, is een goede voorspeller voor je manier van leidinggeven aan anderen. Een leider inspireert, is empathisch, heeft visie en maakt strategische keuzes. Een leider nodigt uit tot bedachtzaamheid, initiatief, gunnen en vieren van succes. Hij heeft een helder beeld van de reden van bestaan van de organisatie. Op de lange termijn.

Een leiderschapsprogramma is meer dan een training. Het is een verkenning van eigen normen en waarden, competenties en visie. Het is het aanscherpen van kundigheden  en verkrijgen van begrip voor je zelf en je medewerkers met behulp van anderen, gefaciliteerd en begeleid door trainers.

Goede Leiders beschikken over een kwaliteit die ‘Tough empathy’ wordt genoemd. Het vermogen zich in een ander te verplaatsen, te begrijpen wat die ander nodig heeft en het ook te geven, zelfs al heeft die daar (nog) niet om gevraagd.