Via de ander ken je jezelf’

Persoonlijk leiderschap gaat over leidinggeven aan jezelf, de ander en de omgeving. Ik ontwikkel en faciliteer trainingen. Soms kort, soms intensief. Die laatste kunnen wel drie tot zes maanden duren. Deelnemers leren lessen die ze nooit meer vergeten. Velen van hen laten de talenten die ze hebben steeds meer toe; de trainingen zijn soms ware awakenings.

Opbouw van de training

Fase 1. Leidinggeven aan jezelf. Hierin staan deelnemers stil bij hun leven tot op dat moment via biografisch onderzoek en reflectie en kijken ze vooruit en stellen ze doelen. Vervolgens leren ze om hier zelf leiding over te nemen.

Fase 2. Leidinggeven aan anderen. In deze fase kijken we naar de rol van iedere deelnemer als leidinggevende. Bijvoorbeeld: hoe geef je ruimte en stel je tegelijk grenzen?

Fase 3. Leidinggeven aan de buitenwereld. Hierin gaat het vooral over het beïnvloeden van de omgeving, het herkennen van groepsprocessen en groepsdynamiek, het doen van interventies en het uitbreiden van de cirkel van invloed.

De kracht van de trainingen zit onder meer in het uitwisselen met de groep. Soms is er sprake van een zeer dwingende organisatiecultuur, die je eenvoudigweg niet kunt negeren. Juist trainingen samen met vakgenoten zorgt voor herkenning en meer mogelijkheden tot groei.

Ik geef deze trainingen binnen het bedrijfsleven en binnen de zorg. Desgewenst en waar nodig combineer ik de groepstrainingen met individuele sessies. In een na traject krijgt alles wat is geleerd de kans om nog beter te beklijven.

De trainingen binnen de zorg zijn geaccrediteerd voor beroepen met een BIG-registratie (36 punten).