Via de ander ken je jezelf, via jezelf herken je de ander’

Persoonlijk leiderschap gaat over leidinggeven aan jezelf, de ander en de omgeving. Ik ontwikkel en faciliteer trainingen. Soms kort, soms intensief. Deelnemers leren lessen die ze nooit meer vergeten. Veel van het leren vindt plaats in de onderlinge dynamiek binnen de groep. Je leert, je talenten toe te laten.

Opbouw van een training

Fase 1. Leidinggeven aan jezelf. Hierin sta je stil bij je leven tot nu toe, via biografisch zelfonderzoek en reflectie. Je krijgt meer zicht op je waarden in het leven.

Fase 2. Leidinggeven aan anderen. In deze fase kijken we naar jouw rol als leidinggevende. Bijvoorbeeld: hoe geef je ruimte en stel je tegelijk grenzen?

Fase 3. Leidinggeven aan de buitenwereld. Hierin gaat het vooral over het beïnvloeden van de omgeving, het herkennen van groepsprocessen en groepsdynamiek, het doen van interventies en het uitbreiden van je cirkel van invloed.

De kracht van de trainingen zit onder meer in de samenwerking binnen de groep. Soms is er sprake van een dwingende organisatiecultuur die je niet kunt negeren. Je conformeert je maar tegen een hoge persoonlijke prijs. Juist trainingen samen met vakgenoten zorgen voor herkenning, verkenning en mogelijkheden tot groei.

Ik leid deze trainingen in het bedrijfsleven en in de zorg. Waar nodig combineer ik groepstrainingen met individuele sessies. In een eventueel natraject krijg je de kans om het geleerde beter te borgen in coachingssessies.

De trainingen binnen de zorg zijn geaccrediteerd voor beroepen met een BIG-registratie (40 punten).