‘Ontwar de knoop & vind je eigen spoor’

„Loop niet achter me aan, ik zal misschien niet leiden. Loop niet voor me uit, ik zal misschien niet volgen. Loop naast me en wees mijn vriend.” Albert Camus

Mensen die ik begeleid, kampen meestal met overbelasting, angsten en burn-outachtige klachten. Vaak spelen een combinatie van hard werken, regel- en controledruk, weinig hersteltijd en vooral te weinig erkenning en voldoening binnen het werk een rol.

In het eerste gesprek kijken we wat er speelt en hoe het werk van invloed is op welbevinden en gevoelens van stress. Dit is vaak direct al verlichtend; herkenning werkt als erkenning en is troostend. Wanneer je er woorden aan geeft, blijken problemen vaak minder groot of ze krijgen een plek die acceptabel is.

De vier tot tien sessies die volgen zijn erop gericht om inzicht en spankracht te vergroten. Sparren, reflecteren en leren. Hierdoor leer je gevoelens beter begrijpen en accepteren. Het doel van de gesprekken is het versterken van zelfinzicht en inzicht in de omgeving. Je leert beter reflecteren op wat zich voordoet.

Wanneer de klachten ernstiger zijn, ligt een burn-out op de loer. Langdurig overvraagd worden, perfectionisme en/of gedachten en eigen normen en waarden spelen hierbij een rol, in combinatie met factoren op het werk. Verschijnselen die zich kunnen voordoen:

  • Een gevoel van extreme vermoeidheid.
  • Vervreemding ervaren ten opzichte van anderen (collega’s en werk).
  • Het gevoel dat je minder goed presteert en de neiging jezelf negatief te beoordelen.

Tijdens de sessies onderzoeken we welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van je burn-out en werken we aan je herstel. Je leert de vraag van anderen en je eigen respons te begrenzen.