Burn-out is cumulatie van langdurige stress. Het doet zich steeds vaker voor in een competitieve, schijnbaar grenzenloze samenleving. De lat ligt hoog en we laten ons daar volgzaam in leiden. De vraag is ongelimiteerd.

We moeten dus leren om de vraag èn onze respons te begrenzen.

Verschijnselen die zich bij Burn-out kunnen voordoen

  • Emotionele uitputting: een gevoel van extreme vermoeidheid (de reserves zijn op en de batterij kan niet meer worden opgeladen)
  • Depersonalisatie: vervreemding ten opzichte van anderen (een negatieve, cynische, afstandelijke en kille houding hebben tegenover collega’s en werk)
  • Gevoelens van afnemende bekwaamheid: het gevoel dat je minder goed presteert dan in het verleden het geval was en de neiging jezelf negatief te beoordelen.

Burn-out is een aandoening van deze onzekere tijd

Het is niet zo dat iedereen die hard werkt een groot risico op burn-out loopt; de combinatie van hard werken, weinig hersteltijd en vooral te weinig erkenning  en voldoening in je werk, is gevaarlijk. De sterk toegenomen regel- en controledruk vanuit de overheid en andere toezichthouders, maakt het er niet beter op. Dit zijn immers niet vakeigen werkzaamheden, die je ervaart als onnodig en ten koste gaand van het ‘echte werk’.

Behandeling

Tijdens de coaching sessies, onderzoeken we samen welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van een burn-out.  Bijvoorbeeld overvraagd worden, een te hoog streefniveau en perfectionisme. Gedachten en eigen normen en waarden die je onnodig opjagen

(“als ik niet hard werk vindt niemand me aardig/competent/word ik ontslagen”).

Verder onderzoeken we risicofactoren op het werk. (bijvoorbeeld efficiencydruk, teveel overwerken, werken in een onprettige werksfeer, toenemende werkdruk onder verslechterende omstandigheden (bezuinigingen, reorganisaties, administratieve lasten, een verwaarloosde organisatie) en gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen. Oplossingen die bij jou passen.