Coach van medische maatschappen en vakgroepen

Maatschappen zijn complexe organisaties.  Verwevenheid van werkzaamheden en belangen, afhankelijkheden en verschillende verwachtingen en inzichten, financiële kwesties .

Er komt gemakkelijk zand in de machine. Onderlinge communicatie wordt moeilijker, de samenwerking lijdt onder de verslechterde communicatie, de ontwikkeling van de maatschap stagneert en de kwaliteit van de zorg en productienormen komen onder druk te staan.

Elk ziekenhuis kent ze. Maatschappen waar het niet wil, waar conflicten soms de sfeer bederven en de kwaliteit van het werk onder druk zetten. Men vertrouwt elkaar niet meer, organisatorisch zwak, er komt nauwelijks iets nieuws van de grond. Plezier in het werk, motivatie, lopen terug. Maatschap leden voelen zich geremd in hun professionele- en persoonlijke ontwikkeling.

Vergaderingen zijn voor ieder maatschap lid een nachtmerrie.

Herkent u iets van het bovenstaande en onderkent u een negatieve trend? Maak dan een afspraak. De knoop is te ontwarren!